Team

Här följer en liten ordlista på tandvårdens vanligaste termer.

 

Avtryck

Avgjutning av tandbågen med gummiliknande material - alginat

Bettskena

Plastskena, som används vid tandgnissling

Brygga eller bro

Man sätter kronor på stödtänder och mellan dessa hänger man konstgjorda tänder, för att ersätta en eller flera förlorade tänder. Alla tänderna är sammanlödda och det hela fungerar som en "bro" över tandluckan.

Cementera

Klistra fast

Compositfyllning

Plastfyllning

Depuration

Tandstensborttagning och polering

Distans

Mellanled mellan implantatfixturen och kronan/bron

Endodonti

Rotfyllning - borttagning av rotnerven och fylld med gummimassa

Guldinlägg

Guldfyllning, som görs av tekniker och sedan klistras fast på tanden

Implantat

Titanskruv (fixtur) som har läkt fast i käken

Implantatbro

Bro som sitter på fixturer

Karies

Hål i tänderna

KBF-bro

Käkbensförankrad bro = implantatbro

Kofferdam

Gummiduk, som används för att hindra salivläckage, t.ex. vid rotbehandling

Metallbunden porslinskrona

Krona av metall och porslin

Ortodonti

Tandreglering

Parodontit

Tandlossning

Partialprotes

Protes av plast och metall i en del av munnen

Pedodonti

Barntandvård

Porslinsinlägg

Porslinsfyllning, som tillverkas utanför munnen och sedan klistras fast i tanden

Porslinskrona

Krona av keramiskt porslin

Protes  Hel

Protes av plast i en hel käke

Protetik

Framställning av proteser, kronor eller bryggor