Team

 

Kvalitetssatsning

Mottagningens arbetsrutiner är i enlighet med Praktikertjänsts kvalitetsnormer och vi innehar Praktikertjänsts kvalitetsdiplom.

Garantier:

Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst har vi en försäkring för omgörning av protetiska arbeten.

Vi lämnar 2 års garanti på fast protetik, högst till ursprunglig kostnad.

Vi lämnar 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbara proteser), högst till ursprunglig kostnad.

Vill du ha ytterliggare information om garantin på protetiska arbeten, så fråga  tandläkare Göran Blomstrand